Rodina

Naše rodinné vinárstvo a vinohradníctvo hospodári na 8 ha vlastných a prenajatých viníc v meste Modra a Pezinok. Na výrobu našich vín používame výhradne vlastné dopestované hrozno, pretože sme presvedčení, že našim zákazníkom iba tak ponúkame najvyššiu kvalitu. Zachovávame  tradíciu pestovania viniča a výroby vína a vinárskych tradícií v rodine a Malokarpatskom regióne. Svojou prácou dosahujeme vína s prívlastkom „terroir“, v čom nám pomáha súčasná  technológia a kvasinka, vyselektovaná z modranských vinohradov PIESOK, SKALA a HLINA. Víno Purus sú prevažne biele vína, sústreďujeme sa na odrody Veltlínske zelené a Rizling rýnsky.

Vína vyrábame modernou technológiou, pričom v kvasnom procese zohráva veľkú úlohu riadené kvasenie, ktoré je obzvlášť dôležité pri bielych vínach. Víno je prírodný produkt. Vína vyrábame bez chemickej stabilizácie, čo vínku dáva priestor na zrenie vo fľaši a pri vhodnom uskladnení má priestor aj na niekoľkoročné fľašové vyzrievanie.

Nami vyrobené vína sú výsledkom skúseností a znalostí odovzdaných počas štyroch generácii vinárov a vinohradníkov v našej rodine.

Ochutnávky našich vín sa uskutočňujú v meste Modra, v historickej 350 ročnej pivnici, ktorá sa nachádza len 25 kilometrov od Bratislavy. V letných mesiacoch pripravujeme degustácie u nás vo vinohradníckej záhrade, s nezameniteľnou atmosférou degustácie vín vo vinohrade pod Malými Karpatmi. Ak by ste uprednostnili iné prostredie, je možné sa stretnúť vo vašom domácom prostredí, u klienta, na firemných akciách, alebo kdekoľvek podľa vašich predstáv.

KUGEL – ORIGINÁL Z MODRY

Do tejto línie sme vybrali vína  vyrobené z nášho najlepšieho hrozna v danom ročníku. Pri ich výrobe uplatňujeme tie najlepšie postupy a skúsenosti, ktoré sme počas našej vinárskej praxe nadobudli. Každé víno je jedinečné svojou originalitou výroby. Vysokokvalitné hrozno vybraných odrôd prechádzalo dlhou maceráciou (12-24 hod) na šupkách – tzv. „skin-contact wine“, čím sme dosiahli plnosť v chuti, komplexnosť a harmóniu vína, bohaté telo a dlhú dochuť. Sú to VELTLINER 2021, 2022, RIZLING RÝNSKY 2019, 2022, PINOT GRIS 2021, 2022, PINOT BLANC 2021 a RIZLING VLAŠSKÝ 2022.

Všetky vína Kugel uzatvárame korkovým uzáverom, chceme týmto vínam dopriať mikrooxidáciu, ktorá pozitívne pôsobí na charakter a následné vyzrievanie. Autenticitu modranského vína si zachovávajú vďaka selektovaným kvasinkám PIESOK, SKALA a HLINA. Kugel je naša najvyššia línia vín, pomenovaná podľa najvyššieho kopca v Modre – Veľká Homoľa – ľudovo nazývanej KUGEL. 

Výživná pôda je základ pre budúci rast  a vývoj kvalitného hrozna. Dôležitý je obsah humusu v pôde a tiež jej mineralogické a chemické zloženie s ohľadom na zásobu živín, najmä na obsah vápenca v pôde. Veľmi dôležitá je hustota pôdy, jej štruktúra a zrnitosť. Tieto vlastnosti ovplyvňujú vododržnosť a teplotnú bilanciu ako aj výmenu látok a zakoreňovanie viniča. Naše pôdy sú rozmanité štruktúrou, ale veľmi podobné zložením. V Malých Karpatoch pestujeme vinič v kopcoch,  aj na rovinách a pôdna štruktúra sa mení, čo ovplyvňuje rast a vývoj hrozna na konkrétnom podloží. Na kopcoch pôdny profil tvorí najmä granit, granodiorit (žula), kremeň a sľudy. Roviny sú skôr bridlice, pieskovce a kremeň. Hlina je výrazne ílovitého charakteru, hrubozrnnejší piesok s prevahou kremeňa a zvetrané štrky. Charakter každého vína je výnimočný s použitím kvasinky podľa typu podložia – PIESOK, SKALA a HLINA. 

Rodina

Naše rodinné vinárstvo a vinohradníctvo hospodári na 8 ha vlastných a prenajatých viníc v meste Modra a Pezinok. Na výrobu našich vín používame výhradne vlastné dopestované hrozno, pretože sme presvedčení, že našim zákazníkom iba tak ponúkame najvyššiu kvalitu. Zachovávame  tradíciu pestovania viniča a výroby vína a vinárskych tradícií v rodine a Malokarpatskom regióne. Svojou prácou dosahujeme vína s prívlastkom „terroir“, v čom nám pomáha súčasná  technológia a kvasinka, vyselektovaná z modranských vinohradov PIESOK, SKALA a HLINA. Víno Purus sú prevažne biele vína, sústreďujeme sa na odrody Veltlínske zelené a Rizling rýnsky.

Vína vyrábame modernou technológiou, pričom v kvasnom procese zohráva veľkú úlohu riadené kvasenie, ktoré je obzvlášť dôležité pri bielych vínach. Víno je prírodný produkt. Vína vyrábame bez chemickej stabilizácie, čo vínku dáva priestor na zrenie vo fľaši a pri vhodnom uskladnení má priestor aj na niekoľkoročné fľašové vyzrievanie.

Nami vyrobené vína sú výsledkom skúseností a znalostí odovzdaných počas štyroch generácii vinárov a vinohradníkov v našej rodine.

Ochutnávky našich vín sa uskutočňujú v meste Modra, v historickej 350 ročnej pivnici, ktorá sa nachádza len 25 kilometrov od Bratislavy. V letných mesiacoch pripravujeme degustácie u nás vo vinohradníckej záhrade, s nezameniteľnou atmosférou degustácie vín vo vinohrade pod Malými Karpatmi. Ak by ste uprednostnili iné prostredie, je možné sa stretnúť vo vašom domácom prostredí, u klienta, na firemných akciách, alebo kdekoľvek podľa vašich predstáv.

KUGEL – ORIGINÁL Z MODRY

Do tejto línie sme vybrali vína  vyrobené z nášho najlepšieho hrozna v danom ročníku. Pri ich výrobe uplatňujeme tie najlepšie postupy a skúsenosti, ktoré sme počas našej vinárskej praxe nadobudli. Každé víno je jedinečné svojou originalitou výroby. Vysokokvalitné hrozno vybraných odrôd prechádzalo dlhou maceráciou (12-24 hod) na šupkách – tzv. „skin-contact wine“, čím sme dosiahli plnosť v chuti, komplexnosť a harmóniu vína, bohaté telo a dlhú dochuť. Sú to VELTLINER 2021, 2022, RIZLING RÝNSKY 2019, 2022, PINOT GRIS 2021, 2022, PINOT BLANC 2021 a RIZLING VLAŠSKÝ 2022.

Všetky vína Kugel uzatvárame korkovým uzáverom, chceme týmto vínam dopriať mikrooxidáciu, ktorá pozitívne pôsobí na charakter a následné vyzrievanie. Autenticitu modranského vína si zachovávajú vďaka selektovaným kvasinkám PIESOK, SKALA a HLINA. Kugel je naša najvyššia línia vín, pomenovaná podľa najvyššieho kopca v Modre – Veľká Homoľa – ľudovo nazývanej KUGEL. 

Výživná pôda je základ pre budúci rast  a vývoj kvalitného hrozna. Dôležitý je obsah humusu v pôde a tiež jej mineralogické a chemické zloženie s ohľadom na zásobu živín, najmä na obsah vápenca v pôde. Veľmi dôležitá je hustota pôdy, jej štruktúra a zrnitosť. Tieto vlastnosti ovplyvňujú vododržnosť a teplotnú bilanciu ako aj výmenu látok a zakoreňovanie viniča. Naše pôdy sú rozmanité štruktúrou, ale veľmi podobné zložením. V Malých Karpatoch pestujeme vinič v kopcoch,  aj na rovinách a pôdna štruktúra sa mení, čo ovplyvňuje rast a vývoj hrozna na konkrétnom podloží. Na kopcoch pôdny profil tvorí najmä granit, granodiorit (žula), kremeň a sľudy. Roviny sú skôr bridlice, pieskovce a kremeň. Hlina je výrazne ílovitého charakteru, hrubozrnnejší piesok s prevahou kremeňa a zvetrané štrky. Charakter každého vína je výnimočný s použitím kvasinky podľa typu podložia – PIESOK, SKALA a HLINA.